Lezecká stěna

V naší hale je možné pronajmout si horolezeckou stěnu s rozměry:

šířka 20 m, výška 12 m, plocha stěny je 290 m2, převis 4,15 m, počet úchytů přes 2400 ks. 

40 lezeckých možností (cest) s obtížností 3 – 9 st. Na lezecké stěně je připevněno celkem 34 dřevěných a pryskyřicových struktur a bez mála 2000 úchytů. Na stěně je k dispozici i bezpečnostní vrátek.

Dodavatel SPORT CLUB s.r.o. Frýdlant n/Ostravicí 

Kontakt na lektora lezení dostanete na recepci Městských lázní a můžete si ho také stáhnout z přiloženého PDF souboru.

Prostudujte si prosím i provozní řád lezecké stěny:

P R O V O Z N Í   Ř Á D   L E Z E C K É   S T Ě N Y

ve sportovní hale v NMNM, č.p. 1583

 • Prostory lezecké stěny jsou monitorovány kamerovým systémem.
 • Před vlastním lezením zvážit svůj zdravotní stav.
 • Přísný zákaz provozovat lezení na lezecké stěně a aktivit s tím spojených pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
 • Vstup na lezeckou stěnu bez instruktora povolen pouze osobám starším 18- ti let a na vlastní nebezpečí.
 • Lezecké náčiní (lana, sedáky, expresky atd.) provozovatel lezecké stěny nepůjčuje. Každý z lezců si nosí svoje vlastní sportovní vybavení. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.
 • Při lezení jsou všichni návštěvníci povinni zapínat postupová jištění (expresky).
 • Možnost zapůjčení minimálně pro 2 osoby (z důvodu bezpečnosti). Maximální počet lezců využívajících lezeckou stěnu současně je stanoven na 12 osob, žádáme vzájemnou ohleduplnost.
 • Horolezeckou obuv obouvat zásadně pod stěnou, nikoli v šatně.
 • Dávat pozor, aby se nerozsypalo magnezium, udržovat čistotu a pořádek v prostorách lezecké stěny.
 • Nekonzumovat jídlo a pití v prostoru lezecké stěny. Konzumace je povolena v šatnách a v kavárně.
 • Upozornit správce sportovní haly na technické nedostatky na lezecké stěně (např. volný nebo prasklý chyt, volný nýt apod.).
 • Lezení bez lana je možné pouze na vlastní nebezpečí lezce, přičemž se nedoporučuje překročit rukama výšku 3,6 metru.
 • Pro lezení s lanem „od spodu“ (tj. lezec postupuje, jištěn lanem vedoucím od něho dolů) je stěna vybavena jistícími body, které jsou rozmísťovány ve vzdálenosti umožňující maximální možné zajištění pro postupu. Při tomto druhu jištění není možné některé jistící body vynechat nebo nepropínat.
 • Při lezení s lanem „shora“ musí jistící lano procházet nejméně dvěma jistícími karabinami s pojistkou.
 • Návštěvník se zapíše do Evidenční knihy, že se seznámil s provozním řádem. Návštěvníci svým podpisem v Evidenční knize vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb.
 • Každý návštěvník je povinen dodržovat základní zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit na lezecké stěně.
 • Návštěvník je povinen dodržovat v prostorách lezecké stěny pořádek a řídit se požární poplachovou směrnici.
 • Návštěvník je povinen neprodleně hlásit úraz správci haly-ten provede zápis do Knihy úrazů. ZZS tel. 155, SOS tel. 112
 • Provozní řád je platný pro všechny návštěvníky lezecké stěny a to od 1.8.2020.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat.
 • Na recepci si můžete vzít kontakt na instruktora lezení, s ním je možné domluvit i zapůjčení výbavy.
 • V případě zjištění závady nebo poškození lezecké stěny, neprodleně kontaktujte správce haly pana Romana Wolkera, tel. 775 873 073, popř. technici 727 950 347.

V Novém Městě na Moravě, dne 1.7.2021                                                                            jednatel: Jiří Janeček, Novoměstské služby, s.r.o.

Soubory ke stažení

 
Dotazník