Sportovní hala

RubrikaKomise pro mládež, sport a volný čas

Předseda:

MUDr. Václav Peňáz

Členové komise:

Lubomír Buchta
Martin Drápalík
Ing. Pavel Kubický
Ing. Josef Kuchta
Mgr. Jiří Maděra
Šimon Mareček
Ing. Petr Nepustil
Jiří Plocek

Zapisovatel komise:

pracovník odboru ŠKSV

obecná pravomoc a působnost komise:

  • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti mládeže, sportu a využití volného času radě města
  • vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti mládeže, sportu a využití volného času na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města
  • projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v oblasti mládeže, sportu a využití volného času postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města

specifická pravomoc a působnost komise:

ve městě včetně místních částí

  • podílí se na přípravě, projednává a připomínkuje program grantů a příspěvků města a doporučuje radě města poskytnutí/neposkytnutí grantů a příspěvků
  • podílí se na přípravě a realizaci oceňování význačných úspěchů a osobností v oblasti sportu a tělovýchovy
  • vyjadřuje se k problematice spadající do její oblasti na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarostů města
  • projednává a doporučuje řešení konkrétní záležitosti, podněty postoupené jí radou města, nebo starostou či místostarosty města

ve městě vyjma místních částí

  • podílí se na přípravě, projednává a připomínkuje koncepční materiály ve věcech sportu a využití volného času

Jednací řád komisí Rady města Nové Město na Moravě

Nebyly nalezeny žádné články.

TELEFON : 775 873 073
TELEFON : 725 916 480
E-MAIL : hala@nmnm.cz