Sportovní hala

RubrikaKomise pro partnerství a mezinárodní spolupráci

Předseda:

Mgr. Tomáš Augustýn

Členové komise:

Mgr. Hana Knapčoková
Pavel Kulka
Lena Lišková
Ing. Jan Motyčka
Mgr. Pavel Peňáz
Mgr. Renata Slámová
Tereza Ella Sokolíček

Zapisovatel komise:

pracovník KVÚ

obecná pravomoc a působnost komise:

  • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti mezinárodních vztah, vztahů s partnerskými subjekty jak ze strany města tak i jeho organizací
  • podílí se na přípravě mezinárodní spolupráce a spolupráce s partnerskými subjekty
  • projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí z oblasti mezinárodní spolupráce a spolupráce s partnery postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města

Jednací řád komisí Rady města Nové Město na Moravě

Nebyly nalezeny žádné články.

TELEFON : 775 873 073
TELEFON : 725 916 480
E-MAIL : hala@nmnm.cz