Sportovní hala

RubrikaKomise pro sociální oblast a zaměstnanost

Předseda:

Ing. Mgr. Hana Janů

Členové komise:

Mgr. Oldřich Brož
Hana Brnická
Mgr. Ludmila Hadlačová
Hana Kutrová
Miroslav Landa
Marie Němcová
Ing. Tomáš Pospíšil
MDDr. Věra Šírová

Zapisovatel komise:

pracovník odboru ŠKVS

obecná pravomoc a působnost komise:

  • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí, prevence kriminality, komunitního plánování a zaměstnanosti radě města
  • vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí, prevence kriminality, komunitního plánování, zaměstnanosti na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města
  • projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí, prevence kriminality, komunitního plánování, zaměstnanosti města a místních částí postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města

specifická pravomoc a působnost komise:

ve městě vč. místních částí

  • podílí se na přípravě, projednává a připomínkuje program grantů a příspěvků města a doporučuje radě města poskytnutí/neposkytnutí grantů a příspěvků
  • podílí se na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb města
  • projednání a posuzování podnikatelských záměrů fyzických osob podnikajících a právnických osob, ke kterým se město vyjadřuje z pozice účastníka správních řízení
  • projednávání případných programů finanční podpory města na rozvoj podnikání a zaměstnanosti

Jednací řád komisí Rady města Nové Město na Moravě

Nebyly nalezeny žádné články.

TELEFON : 775 873 073
TELEFON : 725 916 480
E-MAIL : hala@nmnm.cz