Sportovní hala

RubrikaKomise bytová

Předseda:

Roman Wolker

Členové komise:

Marie Hadačová
JUDr. Jana Havlíková
Ing. Mgr. Hana Janů
Miroslav Landa
Martina Strachoňová
Bc. Rostislav Šibor

Zapisovatel komise:

pracovník odboru SMM

obecná pravomoc a působnost komise:

  • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti bytové problematiky radě města
  • vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti bydlení na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města
  • projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v oblasti bytové problematiky postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města
  • je poradním orgánem RM v oblasti nájemního bydlení

specifická pravomoc a působnost komise:

ve městě vč. místních částí

  • posuzuje návrhy správce bytového fondu města a doporučuje radě města postup při prodeji, pronájmu (vč. změn a ukončení), podnájmu, směnách bytů ve vlastnictví města
  • posuzuje návrhy správce bytového fondu města a doporučuje radě města postup ve věcech dlužného nájemného vč. příslušenství a dalších úhrad spojených s užíváním bytů
  • vyhodnocuje přihlášky doručené na vyhlášený záměr pronájmu bytu a doporučuje radě města obsazení bytu konkrétními uchazeči
  • posuzuje návrhy správce bytového fondu města a doporučuje místostarostovi města vydávání souhlasů – k trvalým pobytům, s chovem zvířat, s přihlášením dalších spolubydlících osob

Jednací řád komisí Rady města Nové Město na Moravě

Nebyly nalezeny žádné články.

TELEFON : 775 873 073
TELEFON : 725 916 480
E-MAIL : hala@nmnm.cz