Sportovní hala

RubrikaKomise pro dopravu a bezpečnost

Předseda:

Martin Junek

Členové komise:

Pavel Brož
JUDr. Libor Černý
Ing. Stanislav Hlavatý
Julius Janeba
Ing. Martin Křižovič
Ing. Pavel Šustr

Zapisovatel komise:

pracovník odboru SMM

obecná pravomoc a působnost komise:

  • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti dopravy (místních komunikací, MHD, dopravního značení, parkování, bezpečnosti) radě města
  • vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti dopravy (místních komunikací, MHD, dopravního značení, parkování, bezpečnosti) na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města
  • projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v oblasti dopravy (místních komunikací, MHD, dopravního značení, parkování, bezpečnosti) města a místních částí postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města

specifická pravomoc a působnost komise:

ve městě vč. místních částí

  • projednání a posouzení záměrů dopravních staveb a investičních akcí města v oblasti dopravy (místních komunikací, MHD, dopravního značení, parkování, bezpečnosti)
  • projednání a posouzení dopravních staveb (úprav, změn apod.) soukromých investorů postoupených jí radou města, nebo starostou či místostarosty města

Jednací řád komisí Rady města Nové Město na Moravě

Nebyly nalezeny žádné články.

TELEFON : 775 873 073
TELEFON : 725 916 480
E-MAIL : hala@nmnm.cz