Sportovní hala

RubrikaKomise pro majetek a rozvoj města

Předseda:

Ing. Tomáš Krejčí

Členové komise:

Ing. Tomáš Blažek
Dušan Duda
Ing. Stanislav Hlavatý
Ing. Lukáš Německý
Mgr. Marek Novák
Ing.arch. Vít Sladký

Zapisovatel komise:

pracovník odboru INV

obecná pravomoc a působnost komise:

  • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti rozvoje města a jeho místních částí radě města
  • vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti rozvoje města na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města nebo pověřeného člena rady města
  • projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v oblasti rozvoje města a místních částí postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města nebo pověřeného člena rady města
  • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti dispozic s majetkem města

specifická pravomoc a působnost komise:

ve městě vč. místních částí

  • projednání a posuzování územně plánovacích podkladů (např. studie, zásady regulace apod.) a územně plánovacích dokumentací (územní plán a jeho změny, regulační plán apod.)

ve městě vyjma místních částí

  • projednání a posouzení záměrů staveb (úprav, změn apod.) a investičních akcí města
  • projednání a posouzení staveb (úprav, změn apod.) soukromých investorů postoupených jí radou města, nebo starostou či místostarosty města
  • projednávání a posouzení vybraných dispozic s majetkem týkajících se pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě (nákup, prodej, směna, věcné břemeno, a to vše vč. záměrů sml. o sml. budoucích, vyjma všech pronájmů a výpůjček kratších než 5 let)
  • projednávání a posuzování oprav majetku města

Jednací řád komisí Rady města Nové Město na Moravě

Nebyly nalezeny žádné články.

TELEFON : 775 873 073
TELEFON : 725 916 480
E-MAIL : hala@nmnm.cz