Sportovní hala

RubrikaKomise pro Smart City a energetiku

Předseda:

Ing. Jan Motyčka

Členové komise:

Jiří Dobrovolný
Ing. Milan Dvořák MBA
Ing. Václav Hlavatý
Martin Junek
Radek Kaplan
Mgr. Erika Oravcová
Ing. Pavel Říha
Robert Zelený

Zapisovatel komise:

pracovník INV

obecná pravomoc a působnost komise:

  • předkládá radě města z vlastní iniciativy návrhy a podněty využívání informačních, digitálních, komunikačních, inovativních technologií za účelem zejm. efektivnějšího využití infrastruktury, snížení spotřeb energií, energ. úspor, zlepšení životního prostředí
  • vyjadřuje se k problematice na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města nebo pověřeného člena rady města
  • projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v dané oblasti postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města nebo pověřeného člena rady města
  • je poradním orgánem rady města v dané oblasti

specifická pravomoc a působnost komise:

  • projednání a posouzení záměrů staveb města (úprav, změn apod.) a investičních akcí města z pohledu zejm. energ. Úspor, zlepšení životního prostředí
  • zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií v hospodářství města, eliminaci zátěží životního prostředí ve městě optimalizaci dopravy ve městě a sdílení dat pro veřejné účely, digitalizaci

Jednací řád komisí Rady města Nové Město na Moravě

Nebyly nalezeny žádné články.

TELEFON : 775 873 073
TELEFON : 725 916 480
E-MAIL : hala@nmnm.cz