Sportovní hala

RubrikaMístní akční plán = MAP II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) je projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (85 %), státního rozpočtu (10 %) a rozpočtu města Nového Města na Moravě (5 %).

map_logo_862

MAP II bude sloužit jako podklad pro zaměření podpory z programů MŠMT a EU:

  1. Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
  2. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

V případě čerpání podpory IROP jde o povinnou přílohu žádosti o podporu investičních projektů a bez existence MAP bude v území čerpání dotací z IROP do oblasti vzdělávání omezeno.
Dotazy nebo připomínky k projektu směřujte na manažerku projektu.

 

Ing. Kateřina Kondýsková

tel. +420 770 193 308

e-mail: kondyskova.k@nmnm.cz

Nebyly nalezeny žádné články.

TELEFON : 775 873 073
TELEFON : 725 916 480
E-MAIL : hala@nmnm.cz