Sportovní hala

RubrikaPracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Tato pracovní skupina (PS) se zaměřuje na rozvoj a podporu výuky čtenářské pregramotnosti a gramotnosti (dále i na výuku cizích jazyků) u žáků do 15 let na území ORP Nové Město na Moravě. Cílem je koordinace aktivit škol a vzdělávacích zařízení a sdílení zkušeností při plánování aktivit tak, aby se dané aktivity v daném místě udržely i do budoucna. V rámci PS budou sdíleny zkušenosti a odborné znalosti o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské pregramotnosti/gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a s rozvojem potenciálu každého žáka a dále identifikace místních lídrů/expertů v dané oblasti. Tato skupina mimo jiné musí úzce spolupracovat s PS pro financování. PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.


Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Mgr. Lenka Šmardová (garant) Městský úřad Nové Město na Moravě
Mgr. Renata Slámová Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Eva Pešková Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Mgr. Lucie Novotná Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Mgr. Šárka Konečná Mateřská škola Nové Město na MOravě, pobočka Pohledec
Mgr. Jitka Preislerová Základní škola a mateřská škola Sněžné

Nebyly nalezeny žádné články.

TELEFON : 775 873 073
TELEFON : 725 916 480
E-MAIL : hala@nmnm.cz