Sportovní hala

RubrikaMístní akční plán = MAP IV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV (MAP IV) je projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Operačního programu OP JAK. Projekt je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence-based); zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (85 %), státního rozpočtu (10 %) a rozpočtu města Nového Města na Moravě (5 %).

MAP IV bude sloužit jako podklad pro zaměření podpory z programů MŠMT a EU:

Operačního programu Jan Amos Komenský
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

V případě čerpání podpory IROP jde o povinnou přílohu žádosti o podporu investičních projektů a bez existence MAP bude v území čerpání dotací z IROP do oblasti vzdělávání omezeno.

Dotazy nebo připomínky k projektu směřujte na manažerku projektu.

Ing. Kateřina Kondýsková
tel. +420 770 193 308
e-mail: kondyskova.k@nmnm.cz

Nebyly nalezeny žádné články.

TELEFON : 775 873 073
TELEFON : 725 916 480
E-MAIL : hala@nmnm.cz