Sportovní hala

RubrikaPracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k k rozvoji klíčových kompetencí

Obsahem práce PS je především projednávání podkladů a dokumentů projektu, výměna zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Tato PS se dále aktivně podílí na celém prcesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP, spolupracuje s PS pro financování.
PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.


Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k k rozvoji klíčových kompetencí
Mgr. Lenka Šmardová (garant) koordinátorka MAP
Mgr. Erika Oravcová Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Petra Tatíčková Základní škola Bobrová
PaedDr. Dagmar Nejedlá NPI
Mgr. Šárka Roháčková Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha, pobočka Pohledec
Mgr. Ilona Špinarová Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Mgr. Eva Pešková Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Mgr. Lucie Novotná Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Mgr. Renata Slámová Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Šárka Konečná Mateřská škola Nové Město na Moravě
Mgr. Jarmila Vlčková Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě
Mgr. Jitka Preislerová Základní a mateřská škola Sněžné

Nebyly nalezeny žádné články.

TELEFON : 775 873 073
TELEFON : 725 916 480
E-MAIL : hala@nmnm.cz